Loopvereniging TOF - hardlopen te Breda

Onze club is ontstaan uit een trimvereniging van PTT Post. Op 25 mei 1987 is TOF opgericht als een zelfstandige vereniging met eigen statuten, vastgelegd bij notariële akte. In de beginjaren trainden enthousiaste TOF-ers op het fietspad op de Galderse weg in Breda. Nu wordt er drie keer per week getraind onder deskundige leiding van gediplomeerde trainers.

Groei

In de loop der jaren is TOF een echte vereniging geworden met een ledental van 155 (2015). Er is een vast kader en vele gemotiveerde vrijwilligers. Die zorgen er ieder jaar weer voor dat er leuke activiteiten worden georganiseerd zoals het TOF-weekend.

Atletiekunie

Per 1 juli 2005 is Loopvereniging TOF aangesloten bij de Atletiekunie. Met het lidmaatschap is TOF verzekerd van steun en kennis van de Atletiekunie en kan onze vereniging samen met hen werken aan haar eigen toekomst en aan de loopsport in het bijzonder. Het lidmaatschap is voor ons een stimulans om de uitgestippelde route voor de komende jaren voort te zetten en uit te bouwen.