Samenvatting ALV 2017

 

Organisatie

Tijdens de laatste ALV heeft er een wisseling in bestuur plaatsgevonden. Er zijn twee bestuursleden terug getreden (Diana Zegers en Frank Gort). Dit betekent dat Kees Koek en Willem Schets voorlopig doorgaan. Als nieuwe voorzitter is Rob van der Pas gekozen en Mariska de Jongh is aangetreden als algemeen bestuurslid. Fons Otten stelt zich ook beschikbaar om hand- en span diensten te verrichten. Yumi neemt trainerscoördinatie over. Wendy Goossens zorgde tot nu toe voor de attentie kaartjes bij bijzondere gelegenheden en nu zal Ronald zal deze taak op zich gaan nemen. Er is nog een vacature voor een bestuurslid die zich op de sponsorwerving wil gaan richten.

 

 

Clubkleding

Frank blijft in de Kerstcrosscommissie en hij blijft de clubkleding doen. We hebben een proef gedaan met een andere partij, want we waren toch niet zo tevreden over Runnerworld. Van de nieuwe partij hebben we proefsets ontvangen. We willen een paar keer per jaar een pasavond gaan organiseren, waarna je jouw maat kunt bestellen. De levertermijn is 1 tot 2 weken en de prijs is vergelijkbaar met die van Runnersworld. Zodra de eerste pasavond plaats zal vinden worden de leden geïnformeerd via e-mail en Facebook.

 

Leden

We hebben nu weer een grote opstartgroep (17 mensen) en hopen natuurlijk dat daar ook weer veel mensen lid van zullen worden. In 2016 hebben we 47 nieuwe leden mogen ontvangen. De groep van Ton van het Veer gaat nu echter als zelfstandige vereniging door, waarmee we wer 15 leden verliezen en in totaal uitkomen op circa 150 leden.

 

Financiën

De financiën van de vereniging liggen ter inzage bij Kees. In 2017 zal de baanhuur verdubbelen. De begroting is gebaseerd op 145 leden. Er wordt geen winst verwacht voor het komende jaar. Gelukkig is het ook nog niet nodig de contributie te verhogen, al kan dit  binnen een paar jaar wel komen ivm de verhogingen van de baanhuur. Kees wordt hartelijk bedankt voor het vele financiële werk.

 

Jubileumfeest

2017 is het jubileumjaar (30 jaar). We willen best een feest organiseren, maar er is geen extra budget voor gereserveerd. Wil je dus als verenging echt iets leuks organiseren dan is er een beperkte eigen bijdrage nodig. Tijdens de ALV had niemand daar bezwaar tegen en nu gaan we bekijken hoe het verder ingevuld zou kunnen worden.  

 

Nieuwsbrief, website en social media

Eline Terpstra en Peter van Zundert zouden het leuk vinden als er meer inbreng komt van de leden. De website zou herbouwd moeten worden in een nieuw CMS, zodat er door iedereen makkelijker in gewerkt kan worden. Bovendien voldoet de site niet meer aan de moderne standaarden.Ten slotte hebben we besloten om Facebook meer een openbaar karakter te geven, zodat we het ook ter promotie van de vereniging makkelijker in kunnen zetten. De Facebookgroep is zodoende na de ALV geïnformeerd en de leden zijn op de hoogte gebracht van de nieuwe pagina. Inmiddels zijn de meesten al overgestapt. 

 

De volledige notulen van de ALV zijn op aanvraag beschikbaar bij het bestuur.