De beuk erin...

Voor wie – net als wij - regelmatig rondloopt en rent in het Bredase Mastbos is de scheidingsbeuk op het kruispunt van de Lange Dreef en de Oude Postbaan een markant herkenningspunt. Maar niet lang meer want deze eeuwenoude kolos is ten prooi gevallen aan een ondergronds woekerende zwam die langzaam maar zeker het verval heeft doen intreden. Sinds er recent een grote tak van de boom is komen vallen, heeft Staatsbosbeheer door middel van rood-witte linten de doorgangen in de ‘rotonde’ afgesloten. Ik begreep dat het plan bestaat om de beuk zelf rond eind augustus 2017 in zijn geheel te verwijderen. De beuk er uit dus.

 

En dan is Staatsbosbeheer blijkbaar ook voornemens om door middel van een of andere fundraising campagne een nieuwe bijzondere beuk te bekostigen die dan hopelijk weer vele tientallen jaren als richtinggevend baken kan fungeren. De beuk er in.

 

Waar ook de beuk in mag – althans wat mij betreft – is de ledenaanwas binnen onze vereniging. Enkele weken geleden werd ik opgeschrikt door het bericht dat onze wandelgroep zou stoppen omdat het aantal leden van deze groep onvoldoende draagvlak zou bieden voor het voortbestaan van deze groep. Ik zou dat heel erg jammer vinden omdat naar mijn mening onze vereniging ook aan leden die graag onder begeleiding van een trainer op sportieve wijze willen wandelen/dribbelen de gelegenheid zou moeten bieden om dat te doen. Maar dan moet het ledental van een dergelijke groep natuurlijk wel voldoende groot zijn.

 

Dus daar mag zeker de beuk in. Dus doe mij en onze vereniging een plezier en denk eens 5 minuten na. Je kent vast wel ooms en tantes, kennissen, buren, collega’s enzovoorts die goed binnen deze groep zouden passen. Nodig ze uit, neem ze eens mee naar een trainingsavond of stimuleer hen om eens vrijblijvend mee te komen doen.

 

Een loopvereniging met een stabiel (licht groeiend) ledental is in ons gezamenlijk belang. Ik dank jullie op voorhand hartelijk voor jullie enthousiaste steun en hoop maar dat ‘onze’ Kees spoedig de aanwas in zijn ledenadministratie kan verwerken.

 

Rob van der Pas

Voorzitter TOF