Opzeggen van het TOF-lidmaatschap

Met dit formulier kunt u het lidmaatschap bij TOF opzeggen.

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze leden, vernemen we graag van u wat de beweegredenen zijn om het lidmaatschap te beëindigen. Indien u met enige onvrede de vereniging verlaat, laat ons dit weten!

Houdt u bij het opzeggen rekening met art. 1 en 2 van het huishoudelijk reglement.
* Vereist


 Medische redenen
 Verhuizing
 Trainingstijden passen niet meer
 Trainingen bevallen niet
 Financiële overweging
 Andere reden: